5 Mart 2018 Tarihine Dikkat

Enerji maliyetlerinin sanayiciler için çok önemli bir harcama kalemi olduğuna dikkat çeken Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat KEÇECİ, “Yerelde üretim yapan ama uluslararası alanda rekabet eden sanayicilerimize, rekabet güçlerine katkı sağlayacak şekilde daha düşük maliyetlerle enerji tedarik edilmesi gerekirken enerji maliyetlerinin yükseliyor olması sanayicimize zarar vermektedir. Bu şekilde elektrik enerjisi fiyat artışı yalnızca yüksek tüketimli tüketici grubunu (50 Milyon kWh üstünde elektrik tüketen) etkilemeyecek, aynı zamanda düşük tüketimli olup Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde yer alan düşük tüketimli üreticileri de etkileyecektir.” diyerek yapılan yeni düzenlemeye tepkisini dile getirdi. Tüm sanayicilere seslenen Keçeci, “Eğer elektrik maliyetlerinde yaşanacak artışı kaldıramayacaksanız, tedarik şirketleri ile ikili anlaşma yapabilmeniz için 5 Mart son gün.” uyarısında bulundu.

Keçeci: “Kayıp Kaçak Bedelleri, Dürüst Vatandaşın Kamburu”

Elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedellerinin Anayasa Mahkemesi tarafından uygun bulunmasına da değinen Keçeci, “Denizli’de kayıp – kaçak oranı %6-8 seviyesindeyken aynı oran Türkiye genelinde %30’ları aşmaktadır. Biz Denizlili tüketiciler olarak sadece kendi bölgemizden / şehrimizden değil; aynı zamanda tüm Türkiye’deki kayıp – kaçak elektrikten sorumlu tutuluyoruz. Böylece, dağıtım, iletim, sayaç okuma hizmetleri gibi hizmetlerin de eklenmesiyle konuttan, ticarethaneye, ticarethaneden sanayiciye her tüketici, tükettiği elektriğin bedelinin %40 fazlasını ödemek zorunda kalıyor. Bu bedeller bizim kamburumuz.” dedi. Anayasa Mahkemesi’nin elektrik faturalarında yer alan kayıp kaçak bedellerinin Anayasaya uygun bulmasından sonra, bu bedellerin iadesi için dava açan sanayicilerin açtığı tüm davaların düşeceğini belirten Keçeci, bu konuda da sanayicilerin beklenti içine girmemelerini tavsiye etti.